Facebook профил

Абонамент за бюлетин
Публикувани броеве

Новини по RSS


Начало arrow Материали от външни източници arrow Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар?
Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? PDF Печат Е-мейл Save
Източник: Активни потребители
 
След няколкото кризи в областта на храните в Европа през последните години и все по-нарастващата употреба на най-различни нездравословни технологии при производството и предлагането на храни в глобален мащаб, търсенето на биологични храни в Европа и у нас се засилва все повече. България изостава в тези тенденции, но от гледна точка на потребителите, това изоставане трябва да се навакса, колкото е възможно по-бързо. Какво трябва да се направи, за да може българските потребители да се радват на богато разнообразие на предлагане и достъпност на биологично произведени храни?
 
В няколко поредни броя ви представяме част от резултатите от проучване сред експерти, проведено в рамките на проект на тема “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, разработен от научен колектив от катедра “Стокознание” и катедра “Агробизнес” при Университета за национално и световно стопанство – гр. София, осъществен с финансовата подкрепа на фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.
Проблеми по веригата на доставки на биологични продукти в България

Описаните от експертите участващи в проучването проблеми по веригата на доставки могат да бъдат обобщени по следния ред:

На етап производство:
Биологичните продукти се произвеждат в малки количества и беден асортимент. Това, заедно с липсата на ритмичност на доставката, е една от причините тези продукти да не се предлагат в големите търговски вериги;
Липса на мотивация сред производителите за увеличаване на биологичното производство, в резултат на ниската популярност и слабото търсене на биологични продукти на пазара, както и на недостатъчната държавна подкрепа в тази област;
Контролните (сертифициращи) органи и акредитираните лаборатории за анализ на биологични храни са недостатъчни в страната.

На етапите дистрибуция и търговия на дребно:
В търговската мрежа биологичните продукти не се разграничават и се предлагат на едно и също място, заедно с конвенционалните, дори и с продукти, съдържащи генетично модифицирани съставки. В голяма част от случаите това е резултат от непознаването на биологичното производство от дистрибуторите, търговците на едро и дребно. Всички те се нуждаят от допълнителна информация и обучение за същността на биологичното производство и различието на продуктите от обикновените;
Дистрибуцията на биологични продукти в страната не е развита добре. Търговците на дребно зареждат малки количества, което е свързано с оскъпяване на продукта. Разходите за това, в голяма част от случаите, са за сметка на производителя;
Вносителите също са изправени пред проблема да осигурят ефективна логистика за малки количества продукти, а това повишава цената на им.

На етап продажба:
Българските потребители не познават биологичните продукти и като следствие търсенето им на пазара е слабо. В тази връзка, те също се нуждаят от допълнителна информация и обучение;
Култура на хранене, свързана с използване на биологичните продукти в България все още не е създадена и затова употребата на такива храни е изключително малка;
Потреблението на биологични продукти се свързва с по-високи доходи. Малко са потребителите в страната, имащи финансовата възможност за такава покупка;
Липсата на контрол и злоупотребата с определенията “еко” или “био” води до намаляване на доверието на потребителите в биологичния продукт и неговите предимства;
 

Анкета

Каква вода пиете?